PG-551 PRIMER GRAFIATO

Primer i pigmentuar në të bardhë që shërben për lyerjen paraprake të sipërfaqes për të vijuar më pas me aplikimin e veshjes dekorative.

Përshkrimi

PG-551 është një primer i pigmentuar në të bardhë që shërben për lyerjen paraprake të sipërfaqes për të vijuar më pas me aplikimin e veshjes dekorative. Mund të përdoret eshe si primer për suva të llojeve të tjera. Prodhohet nga rezina akrilike dhe ka në përbërje mbushës minerale.

Ngjyra

E bardhë

Konsumi

0.2-0.25kg/m²

Skeda Teknike