RRETH NESH

RRETH NESH

MATIS është një kompani që përqendrohet në prodhimin e ngjitësve dhe produkteve kimike për industrinë e ndërtimit. Që nga themelimi, MATIS ka zbatuar strategjinë e ndërkombëtarizimit duke i dhënë rëndësi të madhe satisfaksionit të klientit, teknologjisë, mirëmbajtjes së mjedisit, përshtatjes ndaj nevojave të tregut dhe zhvillimit të përgjithshëm në të gjithë sektorët e saj.

MATIS është plotësisht i përkushtuar ndaj inovacionit dhe zhvillimit të vazhdueshëm të produkteve të reja. Kompania zotëron një departament të organizuar R&D, të pajisur me personel të specializuar shkencor, ku produktet e reja zhvillohen çdo vit në përputhje me nevojat e tregut dhe zhvillimet më të fundit teknologjike në sektorin e ndërtimit.