MISIONI, VIZIONI & VLERAT

MISIONI, VIZIONI & VLERAT

MATIS ka një mision të përcaktuar qartë: Të rrisi vazhdimisht cilësinë e jetës së njerëzve duke ofruar produkte të përmirësuara dhe të dëshiruara në industrinë kimike.

MATIS ka një vizion: Që njerëzit të gjejnë të gjitha materialet e tyre të nevojshme ndërtimore dhe kimike pranë kësaj kompanie.

Vlerat që dëshirojmë të ndajmë me tregun, klientët tanë, furnitorët tanë dhe të gjithë ata njerëz dhe organizata me të cilat bashkëpunojmë janë integriteti, besimi, pasioni dhe përkushtimi.