MT-400 MATIGRAF GRAFIATO

Suva e sipërme, e gatshme, shtresëhollë, e bazuar në rezinë akrilike.

Përshkrimi

MT-400 MATIGRAF GRAFIATO është një suva e sipërme, e gatshme,
shtresëhollë, e bazuar në rezinë akrilike. Ka një strukturë elastike si edhe ka
qëndrueshmëri për fasada mbi sistemin e izolimit termik dhe suvasë së poshtme. Ka qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve atmosferike. MT-400 MATIGRAF GRAFIATO ofron cilësi përpunimi të jashtzakonshme.

Ngjyra

E bardhë / Transparente

Konsumi

1mm = 2kg/m²
1.5mm = 2kg/m²
2mm = 3.6 kg/m²

Skeda Teknike