MI-630 AQUASEAL UV

Hidroizolues shumë fleksibël, rezistent ndaj rrezeve UV, me rezistencë të lartë ndaj kripërave për aplikime të brendshme dhe të jashtme, i përbërë nga përbërës të lëngshëm me bazë polimeresh emulsioni dhe pluhur çimento.

Përshkrimi

MI-630 AQUASEAL UV është një përbërës hidroizolues shumë fleksibël, rezistent ndaj rrezeve UV, me rezistencë të lartë ndaj kripërave për aplikime të brendshme dhe të jashtme, i përbërë nga përbërës të lëngshëm me bazë polimeresh emulsioni dhe pluhur çimento.

  • Hidroizolim i pishinave, banjove, dusheve, ballkoneve, tarracave para shtrimit te pllakave qeramike.
  • Hidroizolim i elementeve nëntokësore të betonit si themelet, muret mbajtëse dhe muret e bodrumit.

Ngjyra

Gri

Konsumi

1.7 kg/m²

Skeda Teknike