MT-730 GRAFIATO

Grafiato me bazë çimento për veshje dekorative të ambienteve te jashtme.

Përshkrimi

MT-730 GRAFIATO është një grafiato me bazë çimento për veshje dekorative të ambienteve te jashtme.

– Ofron mundësi për aplikim të shpejtë falë punueshmërisë së lehtë.
– Dekori bëhet me lehtësi.
– Me performancën e lartë që ka, është rezistent ndaj kushteve ekstreme
klimaterike.
– Krijon mbi siperfaqe një strukturë natyrale dhe dekorative, me karakteristikën e veçantë mbushëse që ka materiali.
– Mundëson ajrosjen e murit, falë përshkueshmërisë së avullit.
– Ka aftësi që lagështirën e krijuar brenda në mur ta nxjerrë jashtë dhe të
sigurojë ajrosjen e ndërtesave.

Ngjyra

E bardhë

Konsumi

2.4 – 2.8 kg/m²

Skeda Teknike