MF-250 MATIFIN 10 STANDARD

Llaç me bazë çimento për suva të hollë i përmirësuar me aditivë specialë që mund të aplikohet me dorë ose me makineri.

Përshkrimi

MF-250 MATIFIN 10 STANDARD është një llaç me bazë çimento për suva të hollë i përmirësuar me aditivë specialë që mund të aplikohet me dorë ose me makineri.                                                                                                                  – Ka fuqi të lartë ngjitëse.
– Krijon një sipërfaqe të sheshuar dhe të qëndrueshme.
– Rezistues ndaj cikleve të ngrirje-shkrirjes.
– Mund të zbatohet në trashësi 3 deri në 10mm.
– Lehtësisht i punueshëm.

Ngjyra

E bardhë / Gri

Konsumi

1.5 Kg /m²

Skeda Teknike