MF-200 MATISTUCCO

Pluhur i bardhë, i përbërë me çimento të bardhë, rërë me përbërje granulometrike dhe aditivë të veçantë për të përmirësuar ngjitjen dhe punueshmërinë.

Përshkrimi

MF-200 MATISTUCCO është një pluhur i bardhë, i përbërë me çimento të bardhë, rërë me përbërje granulometrike dhe aditivë të veçantë për të përmirësuar ngjitjen dhe punueshmërinë. MF-200 MATISTUCCO krijon një sipërfaqe të lëmuar pa rrëshqitje vertikale. Ëtshtë rezistente dhe mund të përdoret për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme.

Ngjyra

E bardhë

Konsumi

1-2kg/m2

Skeda Teknike