MB-150 MATIFUGA

Stuko per fuga me bazë cimentoje e cila përdoret për pllaka porcelani, gur mermer etj.

Përshkrimi

MB-150 MATIFUGA ofrohet për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Në mjedise që u nënshtrohen lodhjeve të mëdha dhe lagështisë së vazhdueshme si për shembull në pishina, tarraca, veranda etj dhe kërkohen aftësi hidroizoluese, po ashtu, kur nevojitet aftësi elastike më e lartë, si për shembull në dysheme me sistem ngrohje që kalon nën to, tarraca, veranda etj, MB-150 MATIFUGA mund të përzihet me rrëshirën akrilike elastike MS-75 LATEX duke dhën rezultat të mahnitshëm.

Ngjyra

25 Ngjyra

Konsumi

500-900g/m2  

Skeda Teknike