GS-11 GRAFIATO STRUCTURE

Suva e sipërme, e gatshme, shtresëhollë, e bazuar në rezinë akrilike.

Përshkrimi

GS-11 GRAFIATO STRUCTURE është një suva e sipërme, e gatshme, shtresëhollë, e bazuar në rezinë akrilike. Ka një strukturë elastike si edhe ka qëndrueshmëri për fasada mbi sistemin e izolimit termik dhe suvasë së poshtme. Ka qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve atmosferike. GS-11 GRAFIATO STRUCTURE ofron cilësi përpunimi të jashtzakonshme

Ngjyra

E bardhë / Transparente

Konsumi

1mm = 2kg/m²
1.5mm = 2kg/m²
2mm = 3.6 kg/m²